HİZMETLERİMİZ

Yurt Dışı Tanıtım ve Reklam Giderleri

Katalog/broşür, dergi, gazete, televizyon, billboard reklamı, sosyal medya reklamı, promosyon malzemeleri, sponsorluk, web sayfa tasarımı vb. reklam tanıtım harcamalarınız, %60 oranında yıllık 250.000 USD’ye kadar desteklenir. Bu harcamalarınızı hedef öncelikli ülkelerden birinde gerçekleştirirseniz %70 oranında teşvik olarak geri alınır.